Lagrade Uppgifter

I de flesta fall fyller du själv i dina personuppgifter som vi efterfrågar via olika typer av anmälningsformulär. Policyn gäller endast Smarteyes kunder och användare av våra tjänster i butik och online. Vår målsättning är att du som kund ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt.

  • För hantering av personuppgifter i ett nationellt kvalitetsregister, får endast myndigheter inom hälso- och sjukvården vara ansvariga.
  • Ett stort antal register har skapats hos våra statliga myndigheter i deras verksamhet.
  • Registernycklarna för standardanvändaren lagras i filen ntuser.dat i profilen, att vi skulle behöva ladda detta som en hive med regedit för att lägga till inställningar för standardanvändaren.
  • EyeNet Sweden har tagit fram en handbok om hur man gör för att starta ett nationellt kvalitetsregister, de handfasta tipsen är också relevanta för de som önskar starta regionala eller lokala kvalitetsregister.
  • Tycker du att SVERAK hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du windll.com/sv/dll/adobe-systems-inc/adobepdf klaga till Datainspektionen.

När det gäller kriminalteknisk information lagrar varje SID en enorm mängd data om varje användare eftersom det gör en logg över varje händelse och åtgärd som utförs under användarens konto. Detta inkluderar användarens namn, antalet gånger användaren loggat in på datorn, datum och tid för senaste inloggning, datum och tid då det senaste lösenordet ändrades, antal misslyckade inloggningar och så vidare. Dessutom innehåller den också registerinformation för när Windows laddas och sitter vid inloggningsprompten. Det är också en registerenhet, en del av Windows-registret, och som lagrar information om den hårdvaruprofil som används för närvarande. HKEY_CURRENT_CONFIG är faktiskt en pekare till HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetHardwareProfilesCurrentregistry-nyckeln. Polisen för en del register som innehåller personuppgifter i sin verksamhet för att kunna förebygga, förhindra och utreda brott. Register med personuppgifter lagras endast digital med gällande säkerhet som omfattar , lösenord, brandväggar mm.

Många av inställningarna som du konfigurerar inom olika appletar i kontrollpanelen lagras i HKEY_CURRENT_USER-registret. Eftersom HKEY_CURRENT_USER-kuben är användarspecifik, på samma dator, kommer nycklarna och värdena i den att skilja sig från användare till användare. Detta är till skillnad från de flesta andra registerbikupor som är globala, vilket innebär att de behåller samma information för alla användare i Windows. Fleranvändarscenarier är mycket vanliga i företagsinställningar, här finns det ett stort behov av åtkomst till användarrättigheter. Eftersom inte all information eller resurser kan delas med alla, implementerades behovet av integritetsbaserad användaråtkomst enkelt genom det centraliserade Windows-registret.

Rutiner Kring Lagring Av Personuppgifter

De uppgifter vi samlar in lagras endast inom företaget och på företagets datorer och server. All annan överföring av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Svensk Reumatologis Kvalitetsregister är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att förbättra behandling och uppföljning av patienter med reumatiska sjukdomar. All data som registreras i SRQ skyddas av Dataskyddsförordningen , men också Patientdatalagen.

Om Personuppgiftsbehandling Hos E

Tjänsten Min förskrivning tillhandahåller statistik över läkemedelsförskrivning, för att förskrivaren ska kunna få information om den egna förskrivningen. Förskrivarens verksamhetschef har också möjlighet att ta del av informationen. Förskrivningsorsak får inte användas som sökbegrepp i detta register. Apotekspersonal kan i samband med ditt apoteksbesök ta del av samtyckesregistreringen. Uppgifterna om ditt samtycke sparas tills vidare men tas bort när du återkallar samtycket. Dina personuppgifter är kopplade till uppgifterna om läkemedlet i tre månader från det att läkemedlet expedierades till dig på apoteket.

Beställningar och meddelanden kan ses av vårdpersonal samt av personal på ditt dosapotek. Uppgifterna i fullmaktsregistret sparas så länge fullmakten är giltig, samt ytterligare 12 månader därefter. Apotekspersonal får vid behov ta del av uppgifterna i fullmaktsregistret för att kontrollera behörighet vid användande av fullmakten. För att kunna vara dospatient, det vill säga få dina läkemedel dosförpackade, behöver du samtycka till information om leveransen av dina doser lagras i registret för sortiment- och leveransinformation. I Nationella läkemedelslistan får ordinationsorsak inte användas som sökbegrepp. Patienters och förskrivares identitet får endast användas som sökbegrepp i vissa fall.